Aanbiedingsbrief 2e nota van wijziging wetsvoorstel quotumheffing

Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de 2e nota van wijziging van het wetsvoorstel tot Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen, de Ziektewet en de Wet tegemoetkomingen loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen.