Kamerbrief met Reactie op moties en toezeggingen eigen betalingen abonnementstarief

Minister De Jonge stuurt een brief met zijn reactie op moties en toezeggingen over de eigen betalingen. De moties werden ingeziend en de toezeggingen gedaan bij het debat over de invoering van een abonnementstarief voor zorg geleverd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). Het abonnementstarief voor de Wmo werd ingevoerd om stapeling van zorgkosten te verminderen.