Aanbiedingsbrief Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 12 oktober 2020

Minister Blok biedt de Geannoteerde agenda Raad Buitenlandse Zaken van 12 oktober 2020 aan.