Kamerbrief financiële positie gemeenten

Minister Ollongren beschrijft de financiële positie van gemeenten. Zij deelt onder meer de uitkomsten van een verdiepend onderzoek naar de financiële positie van gemeenten en het gemeentelijk voorzieningenniveau.