Kamerbrief mogelijkheid additioneel onderzoek sluiting luchtruim Oekraïne tijdens MH17

Minister Kaag (BZ) meldt de stand van zaken van haar toezegging aan de Tweede Kamer om te bekijken of en op welke manier er een aanvullend onderzoek naar de sluiting van het luchtruim boven of rondom het oosten van Oekraïne kan worden uitgevoerd.