Kamerbrief over dierenwelzijn en hitte

Minister Schouten (LNV) informeert de Tweede Kamer over het plan van aanpak dierenwelzijn en hitte. Door een veelvoud van initiatieven, wensen en ambities voor korte en lange termijn, is er behoefte aan overzicht en een check of hiermee de uiteenlopende problematieken van hittestress bij landbouwhuisdieren voldoende en effectieve aandacht krijgt. Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd.