Besluit op Wob-verzoek over voortgang onderzoek van handhavingsverzoek tegen slachthuis

Besluit op een verzoek om informatie over over de voortgang van het onderzoek naar aanleiding van een handhavingsverzoek gericht tegen een slachthuis. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).