Meting omzet en impact multifunctionele landbouwsector 2009 (Kamerbrief)

Kamerbrief waarmee de minister het onderzoeksrapport over de omzet en de impact van de multifunctionele landbouwsector aanbiedt aan de Tweede Kamer. De omzet in de multifunctionele landbouw is gegroeid.