Minder arbeidsongeschikten sinds invoering WIA

Sinds de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) eind 2005 is het aantal langdurige zieken drastisch gedaald. De jaarlijkse instroom is veel lager dan werd verwacht. 

Dit staat in de evaluatie van de wet waarmee de ministerraad heeft ingestemd, op voorstel van staatssecretaris De Krom (SZW). De evaluatie is aan de Tweede Kamer aangeboden.

De WIA is de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (WAO). De wet moest een einde maken aan de forse toename van het aantal arbeidsongeschikten in Nederland. De WIA stimuleert werknemers om na ziekte weer aan het werk te komen en biedt inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid.

Aandachtspunten

Het kabinet heeft 5 aandachtspunten geformuleerd om de positieve lijn vast te houden. De meeste zorg gaat uit naar de toenemende instroom van uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk dienstverband in de WIA. Minister Kamp heeft inmiddels een aantal maatregelen aangekondigd, zoals de aanscherping van het ziektebegrip en de invoering van een loondoorbetalingsperiode van 2 weken voor uitzendbureaus.

Ook is de stijging van de instroom in 2010 een aandachtspunt. De groei in 2010 is groter dan verwacht. Deels wordt dit veroorzaakt door een gestegen instroom vanuit de Ziektewet. Mogelijke overige oorzaken worden nader onderzocht.