Aanbiedingsbrief Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen

Aanbiedingsbrief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer bij de nota naar aanleiding van het verslag en een nota wijziging bij het wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet en enige andere wetten (Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen). Dit in verband met de implementatie van richtlijn 2010/31/EU. Bijlage bij de nota naar aanleiding van het verslag zijn onderzoek en advies van Actal over de administratieve lasten.