Rapportage Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management

Het Engelstalige rapport beschrijft de maatregelen die Nederland heeft genomen om de verplichtingen van de Joint Convention voor bestraalde splijtstof en radioactief afval na te komen.