Aanbiedingsbrief bij concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond

Minister Schultz van Haegen (IenM) biedt de Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Structuurvisie Ondergrond aan bij de Tweede Kamer. Daarbij gaat zij kort in op de concept-notitie en op programma's en beleidstrajecten die ermee samenhangen.